Tematyka projektów

 • analiza danych i wykrywanie wzorców
 • przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
 • rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów (CV)
 • uczenie ze wzmocnieniem (RL) – uczenie proceduralne
 • algorytmy uczenia maszynowego dla klasyfikacji i regresji
 • analiza sekwencji biologicznych (np. DNA), analiza wariantów genetycznych, bioinformatyka
 • analiza danych medycznych, w szczególności obrazowych, opisowych, inżynieria biomedyczna, fuzja danych
 • wykorzystanie algorytmów grafowych – optymalizacja scenariuszy, planowanie
 • detekcja anomalii, nadużyć i nietypowych zachowań użytkowników
 • tworzenie baz wiedzy – wsparcie dla konsultantów, analityków i wykorzystanie w systemach wyszukujących informacje
 • personalizacja ofert i systemy rekomendacyjne
 • zastosowanie deep learning w nowych domenach np. finansowych
 • wsparcie w tworzeniu zaawansowanych systemów informatycznych, np. systemy agentowe, systemy rozproszone i silnie-równoległe, implementacja złożonych algorytmów operujących na dużych wolumenach danych i ich optymalizacja softwarowa i sprzętowa (np. poprzez wykorzystanie GPU, FPGA)
 • wykorzystanie algorytmów adaptacyjnych np. celem ulepszenia istniejących procesów i narzędzi do robotyzacji (rozpoznawanie wejścia/wyjścia – ekstrakcja danych, analiza i wykrywanie nowych scenariuszy automatyzacji)