Lista polecanych czasopism i konferencji, w których publikują pracownicy naszego zakładu.

 

nazwa skrót odnośnik tematyka IF pkt MNiSW
International Conference on Machine Learning ICML https://icml.cc uczenie maszynowe A* 200
Computer Vision Pattern Recognition CVPR http://cvpr2021.thecvf.com/ wizja maszynowa A* 200
Conference on Evolutionarcy Computation CEC https://cec2021.mini.pw.edu.pl/ alg. ewolucyjne, metaheurystyki B 70
European Conference on Machine Learning ECML https://2021.ecmlpkdd.org/ uczenie maszynowe A 140
IEEE Transactions on Evolutionary Computation TEVC https://cis.ieee.org/publications/t-evolutionary-computation alg. ewolucyjne, metaheurystyki 11.169 200
International Joint Conference on Artificial Intelligence IJCAI https://www.ijcai.org/ sztuczna inteligencja A* 200
Neural Information Processing Systems NeurIPS https://nips.cc/ machine learning, neural processing A* 200
Parallel Problem Solving from Nature PPSN alg. ewolucyjne, metaheurystyki A 140
Swarm and Evolutionary Computation SWEVO https://www.journals.elsevier.com/swarm-and-evolutionary-computation alg. ewolucyjne, metaheurystyki 6.912 140
Conference on Neural Information Processing Systems NeurIPS https://nips.cc/ sieci neuronowe A* 200
IEEE International Conference on Computer Vision ICCV http://iccv2021.thecvf.com/home wizja maszynowa A* 200
International Conference on Neural Information Processing ICONIP https://iconip2021.apnns.org/ sieci neuronowe, uczenie maszynowe A 140
International Joint Conference on Neural Networks IJCNN https://www.ijcnn.org/ sieci neuronowe A 140
MDPI Sensors Sensors https://www.mdpi.com/journal/sensors algorytmy, oprogramowanie, przetwarznie obrazów 3,3 100
Bioinformatics BOINFP https://academic.oup.com/bioinformatics bioinformatyka 200
BMC Bioinformatics BMC Bioinformatics https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/ bioinformatyka, algorytmy, przetwarzanie sekwencji biologicznych 44257 100
European Conference on Artificial Intelligence ECAI http://ecai2020.eu/ sztuczna inteligencja A 140
European Journal of Operations Research EJOR https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research badania operacyjne, ale rozumiane tak szeroko, że mieszczą się w tym różne algorytmy optymalizacja, algorytmy, metody optymalizacyjne, AI/ML i ich zastosowania 4,213 140
European Symposium on Artificial Neural Networks ESANN https://www.esann.org/ sieci neuronowe B 70
GigaScience GigaScience https://academic.oup.com/gigascience bioinformatyka, dane biologiczne, analizy gdy jest nowy zbiór danych, zbiór musi być duży, zbiór trzeba udostępnić 44325 200
IEEE International Conference on Neural Networks ICNN https://waset.org/neural-networks-conference-in-may-2021-in-berlin sieci neuronowe B 70
International Conference on Artificial Neural Networks ICANN https://e-nns.org/icann2021/ sieci neuronowe B 70
International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems AAMAS https://aamas2021.soton.ac.uk/ agenty, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe A* 200
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science AMCS https://www.amcs.uz.zgora.pl/ wszystko jak leci, a w tym: systemy inteligentne, inżynieria wiedzy, metaheurystyki;
zastosowania metod obliczeniowych, w tym AI/ML
1.105 100
International Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks IWANN http://iwann.uma.es/ sieci neuronowe B 70
The Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO https://gecco-2021.sigevo.org/HomePage GECCO jest coroczną konferencją, gdzietematyką są głównie algorytmy ewolucyjne, jak równiez wszelkie algorytmy inspirowane biologią. Tównież AI i ML A 140
ACM International Conference on Recommender Systems RecSYS https://recsys.acm.org Systemy rekomendacyjne 70
ACM International Conference on Research and Development in Information Retrieval SIGIR https://sigir.org/sigir2020/ Wyszukiwanie, rankingowanie, NLP, rekomendacje, uczenie maszynowe 200
ACM Multimedia ACMMM https://2021.acmmm.org/ multimedia, przetwarzanie sygnałów, audio+visual A* 200
Advances in Neural Information Processing Systems NIPS https://neurips.cc Najważniejsza konferencja dot. sieci neuronowych 200
Biomed Research International https://www.hindawi.com/journals/bmri/ bioinformatyka, jakiekolwiek analizy biologiczne 70
Computational and Structural Biotechnology Journal CSBJ https://www.sciencedirect.com/journal/computational-and-structural-biotechnology-journal omika, bioinformatyka i in. 6,018 100
Control Engineering Practice CONE https://www.journals.elsevier.com/control-engineering-practice zastosowania metod sterowania i optymalizacji, także pochodzących z obszaru AI/ML 3,193 100
Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events DCASE http://dcase.community/workshop2021/ klasyfikacja dźwięku 5
Engineering Applications of Artificial Inteligence https://www.journals.elsevier.com/engineering-applications-of-artificial-intelligence przemysłowe i techniczne zastosowania AI/ML 4,201 140
Entropy https://www.mdpi.com/journal/entropy algorytmy z jakąś (choćby luźną) inspiracją teorią informacji i ich zastosowania 2,494 100
EURASIP Journal on Audio, Speech and Music Processing https://asmp-eurasipjournals.springeropen.com/ analiza dźwięków, rozpoznawanie mowy 44200 100
European Conference on Computer Vision ECCV https://eccv2020.eu/ computer vision A 140
EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION RETRIEVAL ECIR https://www.ecir2021.eu Uczenie maszynowe, rekomendacje, wyszukiwanie 140
European Signal Processing Conference EUSIPCO https://eusipco2021.org/ przetwarzanie sygnałów B 70
Hindawi BioMed Research International BMRI https://www.hindawi.com/journals/bmri/ analizy związane z danymi medycznymi lub biologicznymi 44229 70
IEEE Access IEEE Access https://ieeeaccess.ieee.org/ ogólna 3,745 100
IEEE Transactions on Biomedical Engineering TBME https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10 inż. biomedyczna 4.424 200
IEEE Transactions on Software Engineering IEEE T Soft.Eng. https://www.computer.org/csdl/journal/ts projektowanie oprogramowania, programowanie, inżynieria oprogramowania 44258 140
Information Sciences IS https://www.journals.elsevier.com/information-sciences wszystko jak leci, a w tym: systemy inteligentne, inżynieria wiedzy, metaheurystyki 5.910 200
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing ICASSP https://2021.ieeeicassp.org/ przetwarzanie sygnałów B 70
International Conference on Computational Science ICCS https://www.iccs-meeting.org/iccs2021/ ICCS jest coroczną konferencją, która gromadzi badaczy i naukowców z matematyki i informatyki jako podstawowych dyscyplin obliczeniowych. A 140
International Conference on Computer Vision ICCV http://iccv2021.thecvf.com/home computer vision A* 200
International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCom http://softcom2021.fesb.unist.hr/softcom2021/ SoftCom jest coroczną konferencją z dziedziny telekomunikacji i informatyki, szczególnie popularne ostatnio tematy to IoT (Internet of Things), SDN (Software Defined Networking) oraz bezpieczeństwo w sieciach komputerowych B 70
International Journal of Electronic and Telecomunications IJET http://ijet.pl/index.php/ijet wszystko co robimy 0 40
International Journal of Machine Learning and Cybernetics IJMLC https://www.springer.com/journal/13042 machine learning 3.753 100
International Journal of Metaheuristics IJMHEUR https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmheur metaheurystyki
InterSpeech InterSpeech http://www.interspeech2020.org/ rozumienie mowy A 140
Journal of Classification https://www.springer.com/journal/357 algorytmy klasyfikacji i ich zastosowania 1,156 140
Journal of Machine Learning Research JMLR https://www.jmlr.org/ uczenie maszynowe 3,484 140
MDPI Algorithms Algorithms https://www.mdpi.com/journal/algorithms analiza porownawcza roznych algorytmow 44228 40
MDPI Applied Sciences Applied Sciences https://www.mdpi.com/journal/applsci wszystko jak leci w naszej dziedzinie 44232 70
MDPI Entropy Entropy https://www.mdpi.com/journal/entropy różne, głównie Information Theory, Information Entropy Algorithms, Stochastic processes 44232 100
MDPI Photonics Photonics https://www.mdpi.com/journal/photonics sieci optyczne, technologie optyczne, optymalizacja sieci telekomunikacyjnych 44229 70
MDPI Remote sensing Remote sensing https://www.mdpi.com/journal/remotesensing Teledetekcja, analiza zdjęć satelitarnych 4,509 100
Natural Language Engineering NLE https://www.cambridge.org/core/journals/natural-language-engineering przetwarzanie języka naturalnego 1,465 140
Nature Biomedical Engineering Nat.Bimed.Eng. https://www.nature.com/natbiomedeng/about algorytmy, w tym AI, do danych medycznych 18,9 200
Neural Networks https://www.journals.elsevier.com/neural-networks sieci neuronowe 5.535 200
Neurocomputing https://www.journals.elsevier.com/neurocomputing Czasopismo o tematyce dotyczącej algorytmów, architektur i badań związanych z sieciami neuronowymi 140
npj Quantum Information npj Quantum Inf. https://www.nature.com/npjqi/ quantum computing, quantum communication 7,286 200
Pattern Recognition Letters Pattern Recognition Letters https://www.journals.elsevier.com/pattern-recognition-letters rozpoznawanie wzorców 3,255 100
PeerJ Computer Science PeerJ CS https://peerj.com/computer-science/ ogólna 3,09 70
PLOS ONE PLOS ONE https://journals.plos.org/plosone/ ogólna 2,74 100
Quantum Information & Computation QIC http://www.rintonpress.com/journals/qic/ quantum information processing 3,379 100
Quantum Information Processing QIP https://www.springer.com/journal/11128 quantum computer science, quantum communication, quantum algorithms 2,433 100
Scientific Data SciData https://www.nature.com/sdata/ analizy gdy jest nowy zbiór danych, zbiór trzeba udostępnić 44383 140
Scientific Reports SREP https://www.nature.com/srep wszystko jak leci 4.576 140
The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases ECML/PKDD https://ecmlpkdd2020.net/ machine learning A 140
WEB SEARCH AND DATA MINING WSDM https://www.wsdm-conference.org/2021/ Data mining, wyszukiwanie, zastosowanie uczenia maszynowego w kontekście internetu 200