22 czerwca 2021 r odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wiktora Kuśmirka pt. “Szacowanie liczby powtórzeń fragmentu DNA”. Komisja jednomyślnie poparła wniosek o nadanie stopnia doktora oraz wnioskowała o wyróżnienie pracy. 29 czerwca 2021 r Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja nadała stopień doktora oraz wyróżniła pracę doktorską. Gratulujemy dr inż. Wiktorowi Kuśmirkowi.