Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja nadała stopień doktora habilitowanego naszemu koledze, dr. inż. Rafałowi Biedrzyckiemu. Osiągnięciem naukowym był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, p.t. „Analiza, rozwój i zastosowania wybranych algorytmów z rodziny algorytmów ewolucyjnych” Gratulujemy!