Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja dnia 9.01.2024 nadała stopień doktora naszemu koledze, mgr inż. Łukaszowi Neumannowi. Osiągnięciem naukowym był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, p.t. „Niestabilności w procesie uczenia sieci neuronowych przy modelowaniu danych sekwencyjnych” Gratulujemy!