Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 marca 2024 r. nadał dr. hab. inż. Jarosławowi Arabasowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacyjna.